De website is eigendom van Buffetenzo.nl

Buffetenzo.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens/Algemene verordening gegevensbescherming wordt behandeld. U hebt het recht te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een e-mail te zenden aan info@buffetenzo.nl

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Buffetenzo.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Buffetenzo.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Buffetenzo.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Buffetenzo.nl draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@buffetenzo.nl

Bij het bezoeken van de website wordt het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser verstrekt. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die u actief aan Buffetenzo.nl verstrekt. Onze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) voor het verzamelen van gegevens voor onderzoek. Op die manier krijgen wij beter inzicht in het gebruik van onze website door onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Buffetenzo.nl gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden

Het bestellen en leveren van uw producten. Het gaat dan om uw naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en betaalgegevens. De NAW-gegevens worden ook aan de betreffende leverancier verstrekt om ervoor te zorgen dat het product bij het door u opgegeven adres aan komt. Ook zullen deze gegevens bekend zijn bij de bedrijven die de desbetreffende betaalmethodes aanbieden.

Bij het bestellen van het product kunnen ingevulde gegevens in een account worden opgeslagen. u kunt ook een bestelling plaatsen zonder dat gegevens in een account worden opgeslagen.

Ook zullen de gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaat dan om service, herroeping, garantie en de afwikkeling van een klacht.

Het verzenden van nieuwsbrieven bij aanmelding met naam en emailadres hiervoor.

Bij een actie of prijsvraag zult u uw naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer achter moeten laten. Zo kan Buffetenzo.nl contact met u opnemen.

Het verbeteren van de website en dienstverlening van Buffetenzo.nl

Het eventueel verstrekken van naam, adres en betaalgegevens aan derden voor de (financiële) administratie.

Bij achteraf betalen kan uw kredietwaardigheid worden getoetst. Dit kan worden uitgevoerd door een externe partij. Wij zullen de benodigde gegevens hiervoor aan deze partij verstrekken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij zonder betaal- en contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail niet met u in contact kunnen treden, om de bestelling te kunnen voltooien.

Bent u klant, dan kan het zijn dat u een nieuwsbrief zult ontvangen met nieuwe producten/ aanbiedingen, zonder dat u zich hiervoor expliciet heeft opgegeven. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Tevens zullen wij klantgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Buffetenzo.nl een verzoek doet voor een fraude onderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens bestaat, zal Buffetenzo.nl hieraan meewerken.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen Buffetenzo.nl en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Buffetenzo.nl worden toegezien op de naleving daarvan. 

Buffetenzo.nl werkt met de volgende partijen samen:

Mollie Payments

Betaling op de webshop wordt via deze partij geregeld.

2bfresh

Deze partij verzorgt onze marketing.

BalkICT

Deze partij verzorgt ons e-mailverkeer

Mailchimp

Deze partij gebruiken wij enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief.

Levering

Mocht u een bestelling in de webshop hebben geplaatst dan zal deze bij uitlevering vanaf ons eigen magazijn of door dropshipment door een externe partij worden bezorgd middels een standaardlevering.

Bewaren persoonsgegevens et uitgangspunt is dat BuffetEnzo.nl persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.

Wettelijke bewaarplicht gegevens

Buffetenzo.nl is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Buffetenzo.nl zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u hierover vragen heeft kunt u contact met ons opnemen:

Buffetenzo.nl

Swammerdamweg 14

3401 MP

Tel.nr: 085 – 238 52 62

Email: info@buffetenzo.nl